تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
16 بهمن 14014:18قبل از ظهر
2/5/2023 4:18:19 AM
برند
شرکت کاربرد پيمان در حال حاضر در زمينه سيستم هاي مختلف اتوماسيون صنعتي، کنترل، قطعات الکترونيکي و لوازم جانبي با تعدادي از شرکت هاي خارجي به شرح زیر مشغول به همکاري مي باشد.