تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
10 آذر 140210:39بعداز ظهر
12/1/2023 10:39:56 PM
برند
شرکت کاربرد پيمان در حال حاضر در زمينه سيستم هاي مختلف اتوماسيون صنعتي، کنترل، قطعات الکترونيکي و لوازم جانبي با تعدادي از شرکت هاي خارجي به شرح زیر مشغول به همکاري مي باشد.