تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
9 خرداد 14039:04بعداز ظهر
5/29/2024 9:04:37 PM
برندها

شرکت کاربرد پيمان در حال حاضر در زمينه سيستم هاي مختلف اتوماسيون صنعتي، کنترل، قطعات الکترونيکي و لوازم جانبي با تعدادي از شرکت هاي خارجي به شرح زیر مشغول به همکاري مي باشد.