تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Instrument supplier for
Oil , Gas and petrochemical
31 خرداد 14034:55قبل از ظهر
6/20/2024 4:55:53 AM
ASCON

Karbord Peiman Co. is exclusive agent of Ascon Tecnologic co. In Iran. Ascon Tecnologic is an Italian company that develops, manufactures and commercializes a complete range of products as mentioned below.

  • Industrial, Advanced Programmers & Dinrail mounting Controllers
  • Thermostats & Special Controllers
  • Timers, Counters, Power Limiters & Indicators
  • Programmable Automation Controllers
  • Acquisition & Data -Recording
  • Sensors, Transmitters, and Actuators
  • Emission Analysis & Combustion Control
  • Accessories